Vermogensvorming

Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Belastingtechnisch worden de eigen woning en de hypotheek niet meegenomen in het eigen vermogen.

Het is zinvol om een doelstelling te koppelen aan uw vermogen. 
Bijvoorbeeld: aanvulling pensioen, financiering studie van kinderen, financiering sabbatical, aankoop van…

Voor ondernemers kan een vermogen belangrijk zijn voor uitbreiding, overname of de aankoop van een kapitaalgoed. Voor de vorming van het vermogen is het ook belangrijk hoeveel u, of de onderneming jaarlijks “opzij” kan zetten om het gewenste doel te bereiken.

AOV Advies

Uw doelstelling

Door met u over deze doelstelling te praten en onze expertise te delen, helpen wij u om een doelstelling duidelijker te formuleren. Waarvoor, hoeveel en in hoeveel tijd. Misschien zijn er meerdere doelstellingen. Dat kan. Samen stellen wij de prioriteit vast en verdelen we de inleg voor de opbouw.

Belangrijk is dan ook om samen met u vast te stellen hoeveel risico u kunt en wilt lopen. Geen risico, betekent heden ten dage vrijwel geen rendement over uw vermogen. Zelfs een spaarrekening bij een bank (rente nu minder dan 0,1% bij een inflatie van meer dan 1%) kent in theorie een risico.

Door risico te nemen, behaalt u meer rendement. Wij laten u zien welk risico verantwoord is. Belangrijk blijft altijd, dat u het begrijpt èn er een goed gevoel over moet hebben. Wij laten u de mogelijkheden zien en adviseren u.

Monitoren van de resultaten

Door frequent te monitoren, komt u niet voor verassingen te staan. Valt het resultaat tegen, dan geven wij advies over hoe u kunt bijsturen. Anders opbouwen, doelstelling aanpassen, meer inleggen, termijn verlengen, etc.

Vallen de resultaten mee, ook dan kunnen er zaken bijgesteld worden. Iets meer risico nemen, termijn van de doelstelling inkorten, minder inleggen, etc.

Heeft u een keuze gemaakt, dan helpen wij u bij de administratieve afwikkeling en om de vermogensopbouw op de rails te zetten.

Vermogensadvies

Tot slot

Ook hier geldt weer: 
Wij adviseren en regelen. U maakt de keuzes. U bent onze klant.

En bovenal is het van belang dat uw weet dat wij van geen enkele aanbieder van een financieel product provisie ontvangen of op andere wijze worden beloond. Wij zijn volstrekt onafhankelijk van marktpartijen.

Heeft u al een strategisch plan
voor het opbouwen van vermogen?

Neem vrijblijvend contact op!
marco2
Marco van der Lee
Eigenaar Alveras