AOV Service

Wij geven u inzicht in de financiële situatie als u, of uw partner, langdurig voor 80% of meer arbeidsongeschikt raakt. De problemen die kunnen ontstaan, worden direct duidelijk. Onder arbeidsongeschiktheid wordt verstaan het niet in staat worden geacht arbeid te verrichten met een erkende economische meerwaarde als gevolg van lichamelijke of psychische aandoening. Dit kan tijdelijk, langdurig of blijvend zijn.

U krijgt van ons oplossingen aangereikt die het beste bij u passen. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden die u zelf al heeft. In privé, of in uw onderneming.

Vragen bij risicobepaling

De financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid zijn moeilijk in te schatten.

Vragen hierbij zijn onder andere:

  • In welke mate wordt u arbeidsongeschikt? En voor hoe lang?
  • Hoe belangrijk bent u voor het in stand houden van de onderneming? Moet u extra personeel aantrekken?
  • Hoeveel draagkracht heeft u om tijdelijke arbeidsongeschiktheid op te vangen? Kan uw partner tijdelijk meer gaan werken?
  • Wat gebeurt er als het inkomen van uw partner wegvalt door arbeidsongeschiktheid?
  • Is een verzekering tegen het risico van arbeidsongeschiktheid nodig? En is dan een dekking voor beroepsarbeidsongeschiktheid noodzakelijk, of is een dekking voor passende arbeid voldoende?
  • Kan ik met mijn huidige gezondheid wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, of zijn er andere alternatieven?

Een AOV afsluiten

U maakt een keuze uit onze aangedragen oplossingen en wij gaan dat voor u regelen. Dat betekent dat wij u helpen bij het afsluiten van het financiële product. Wij zoeken samen met u de beste aanbieder uit en zorgen dat de medische acceptatie zo vlot mogelijk verloopt.

Vervolgens wordt periodiek gekeken of dit product voor u nog passend is. Dat houdt onder andere in dat beoordeeld wordt of de hoogte van de verzekering nog voldoende is en of de aanbieder nog het beste product heeft in de markt.

U wordt ontzorgd. Wij trekken met enige regelmaat bij u aan de bel om de AOV te bespreken. Dat is onze support.

Pensioen Advies
AOV Advies

Tot slot

Belangrijk is te weten dat wij van geen enkele aanbieder van een financieel product provisie ontvangen of op andere wijze worden beloond. Wij zijn volstrekt onafhankelijk van marktpartijen.

En bovendien:
Wij adviseren en regelen. U maakt de keuzes. U bent onze klant.

Weet u precies wat de gevolgen zijn wanneer u nu arbeidsongeschikt zou raken?

Neem vrijblijvend contact op!
marco2
Marco van der Lee
Eigenaar Alveras