Pensioen Service

Wij brengen uw pensioen en mogelijkheden in kaart. Daarbij kijken we niet alleen naar AOW en bestaande pensioen- en lijfrenteregelingen, maar ook naar uw andere bezittingen die kunnen bijdragen aan een goed inkomen voor later.

Bijvoorbeeld inkomsten uit (de verkoop van) een BV of onderneming, opgebouwd vermogen, verhuur van onroerend goed, etc. Als er aangevuld moet worden, adviseren wij u hoe u dat het beste kunt doen. Als u onze aanbevelingen geregeld wilt hebben, doen wij dat voor u.

Wij adviseren en regelen. U maakt de keuzes. U bent onze klant.

Pensioen Service

Pensioenopbouw

Pensioen, inkomen na uw arbeidzame periode, is in Nederland geregeld in drie pijlers:

1 - Pensioen van de overheid
Dit bestaat uit de AOW, de ANW en de Wezen-uitkering.
2 - Pensioen van een werkgever
Dit is de pensioenregeling die een werkgever voor werknemers heeft geregeld. Deze pensioenregelingen zijn aan strikte regels gebonden. Een BV is werkgever en kan dus ook een DGA-pensioenregeling treffen.
3 - Pensioen dat u in privé opbouwt
Dit kan op twee manieren:

Fiscaal gefaciliteerd
Via een lijfrente(beleggings)rekening of een lijfrenteverzekering.

Met fiscaal gefaciliteerd bedoelen we dat de inleg fiscaal aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Daar staat dan tegenover dat later de uitkeringen belast worden met inkomstenbelasting.

Fiscaal niet gefaciliteerd

Door de opbouw van vermogen (zie vermogensvorming).

Niet fiscaal gefaciliteerd betekent dat u de inleg betaalt uit uw netto besteedbaar inkomen. De uitkeringen zijn dan later ook niet belast. Behoudens de vermogensrendementsheffing in Box 3.

Pensioenopouw bijsturen

Het pensioen dat wordt opgebouwd in pijler 2 of 3 moet gemonitord worden als u straks, op het moment van pensioneren, niet voor verrassingen wilt komen te staan.

Dat geldt niet alleen voor de opbouw van het pensioenkapitaal (gaat dat volgens plan? Moet er bijgesteld worden?), maar zeker ook voor de marktrente (is er meer of minder kapitaal nodig bij de te verwachten marktrente op de pensioendatum).

Zolang u ver genoeg van uw beoogde pensioendatum afzit, is bijstellen nog redelijk te organiseren. Maar hoe dichter u deze datum nadert, hoe moeilijker het is om tekorten te repareren.

Wist u dat u voor een bruto pensioenuitkering van €3.500 per maand op 68 jarige leeftijd een pensioenkapitaal nodig heeft van €800.000 bij een marktrente van 2%.

Pensioen Advies

Tot slot

Het is van belang dat uw weet dat wij van geen enkele aanbieder van een financieel product provisie ontvangen of op andere wijze worden beloond. Wij zijn volstrekt onafhankelijk van marktpartijen.
Weet u wat uw inkomsten
zullen zijn zodra u met pensioen gaat?

Neem vrijblijvend contact op!
marco2
Marco van der Lee
Eigenaar Alveras