Business Risk Support

Risico’s zijn er en zullen er altijd zijn. Dat kan voor u in uw privé situatie zijn, maar ook in zakelijk opzicht.

Sommige risico’s zoals vaak aansprakelijkheidsrisico’s, moeten met verzekeringen afgedekt worden. Andere risico’s wilt u zelf graag verzekerd hebben zoals bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Risicomatrix

Risico beheer

Veel risico’s zijn het bespreken waard. Wilt u die wel verzekeren, wegen de kosten wel op tegen het risico dat u afdekt, of heeft u een voldoende financiële buffer om een deel van het risico zelf te dragen.

Belangrijker is vaak nog de vraag hoe kan een andere organisatie / inrichting risico’s verkleinen, of zelfs elimineren.

Wij brengen voor u de risico’s in kaart met onze risico scan. U krijgt van ons handvatten aangereikt hoe u het beste met deze risico’s kunt omgaan. Deze zijn gebaseerd op een uitgebreide informatie-uitwisseling en ons meedenken in uw situatie en uw omstandigheden.

Implementatie

De definitieve implementatie van een advies kost meestal enige tijd, zeker als er organisatorische maatregelen nodig zijn. Daarom beoordelen wij tegelijkertijd het pakket van uw lopende verzekeringen met het doel om direct besparingen te realiseren en lacunes of doublures op te lossen.

Als u een keuze hebt kunnen maken uit de mogelijkheden om risico’s beheersbaar te maken, gaan wij dat voor u organiseren. Als dat betekent dat er verzekeringen moeten worden aangepast, of worden afgesloten, dan zorgen wij voor offertes en een vergelijking daarvan. De verdere afwikkeling wordt uiteraard ook door ons administratief begeleid èn gemonitord.

Periodiek vinden in overleg met u controles plaats. Controle of de dekkingen nog correct en passend zijn, maar ook controle op veranderingen in de verzekeringsmarkt.

Bedrijfsrisco's verzekeren

Tot slot

Ons motto is: Wij adviseren en regelen. U maakt de keuzes. U bent onze klant.
Heeft u al uw risico's in kaart?

Neem vrijblijvend contact op!
marco2
Marco van der Lee
Eigenaar Alveras